Nêu đặc điểm khái quát của Biển Đông và ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nước ta.
Đăng lúc 5/26/2012 08:59:00 AM
Nêu đặc điểm khái quát của Biển Đông và ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nước ta.
a. Khát quát về biển Đông
- Biển rộng : lớn thứ 2 ở TBD, diện tích: 3,477 triệu km2
- Là biển kín: Phía Đ, ĐN được bao bọc bởi các đảo và quần đảo: quần đảo Philippin, Mã lai
- Biển Đông nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
b. ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên VN
* ảnh hưởng đến khí hậu
- Điều hòa khí hậu: do đặc điểm, tính chất của nước nên các vùng ven biển khí hậu điều hòa hơn
- Làm cho khí hậu nước ta có độ ẩm cao, lượng mưa lớn.
*. ảnh hưởng đến địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển
- Tạo nên nhiều dạng địa hình ven biển: Cồn cát, đầm phá, bãi triều, vũng vịnh, các dạng bờ biển...
- Có nhiều hệ sinh thái ven biển: rừng ngập mặn, rừng phèn, san hô…
- Các HST trên các đảo cũng đa dạng

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN