Nêu đặc điểm dân số nước ta hiện nay và tác động của nó tới sự phát triển Kinh tế- xã hội?
Đăng lúc 5/26/2012 08:12:00 AM
Nêu đặc điểm dân số nước ta hiện nay và tác động của nó tới sự phát triển KT - XH?
a. Đặc điểm dân số

- Dân đông: năm 2006: 84,15 tr. người (thứ 2 ĐNA, thứ 13 thế giới)

- Nhiều dân tộc: nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc kinh chiếm 86,2%

- DS nước ta tăng nhanh, đặc biệt nửa sau của TK 20. Hiện nay do thực hiện chính sách dân số mức tăng đã giảm dần. Tuy nhiên do dân đông nên mỗi năm vẫn tăng hơn 1 triệu người, nên quy mô dân số vẫn lớn

- Cơ cấu dân số trẻ, năm 2005: dưới tuổi lao động 27%, trong tuổi lao động 64%, quá tuổi lao động 9%

b. Tác động đến KT - XH

- Mặt tích cực:

+ Dân đông, dân số trẻ => nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn

+ Dân có truyền thống đoàn kết, cần cù, thông minh sáng tạo và giàu lòng yêu nước

- Mặt hạn chế:

+ Gây sức ép đối với nền KT, đời sống vật chất của dân còn thiếu thốn, còn đói nghèo

+ Sức ép đối với XH: vấn đề việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế... còn khó khăn => tệ nạn XH phát triển...

+ Gây sức ép với tài nguyên MT: TNTN nhanh chóng cạn kiệt, MT bị ô nhiễm

- Biện pháp: thực hiện nghiêm chính sách dân số bằng các biện pháp

+ Thực hiện tốt luật hôn nhân gia đình

+ Thực hiện các biện pháp sinh đẻ có kế hoạch

+ Tuyên truyền, giáo dục, xử phạt về vấn đề DS

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN