Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khăn gì? Chúng ta đã khai thác có hiệu quả nền NN nhiệt đới như thế nào?
Đăng lúc 5/26/2012 08:04:00 AM
Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khăn gì? Chúng ta đã khai thác có hiệu quả nền NN nhiệt đới như thế nào?

a. Các điều kiện thuận lợi và khó khăn của nền NN nhiệt đới nước ta

- Thuận lợi: Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới có nhiều TNTN thuận lợi cho phát triển nông nghiệp

+ Khí hậu: nóng ẩm, gió mùa có lượng nhiệt và lượng ẩm cao

+ Đất đai: có 2 loại chủ yếu là đất phù sa và đất phe ra lít thuận lợi cho nhiều loại cây trồng.

+ Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, nhiều phù sa

=> Các ĐKTN đều tạo thuận lợi cho nền NN nhiệt đới phát triển, canh tác đa dạng

- Khó khăn:

+Thiên tai: Bão, lũ lụt, hạn hán, thời tiết bất thường, sâu bệnh….

+ Đất đai bị bạc màu, bào mòn, rửa trôi, thu hẹp => nông nghiệp bấp bênh

b. Nước ta đang khai thác ngày càng hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới:

- Tập đoàn cây con đa dạng, phân bố ngày càng hợp lí

- Cơ cấu mùa vụ thay đổi, năng suất tăng cao

- Nông nghiệp gắn chặt với CN chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm

- Các mặt hàng xuất khẩu ngày càng nhiều và có chất lượng, mở rộng thị trường, có sức cạnh tranh.luy

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN