Home » Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
Đăng lúc 5/26/2012 08:19:00 AM
Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống

a. Bão:

- Nước ta chịu ảnh hưởng nhiều của bão

+ Mùa bão từ tháng 6 – 11, nhiều nhất tháng 9.Trung bình mỗi năm có từ 3–4 cơn bão đổ bộ vào đất liền

+ Vùng chịu ảnh hưởng chủ yếu là ven biển từ B – N, ảnh hưởng mạnh nhất là duyên hải miền Trung.

- Hậu quả của bão: gió lớn, mưa lớn tàn phá người và của cải...

- Biện pháp:

+ Dự báo chính xác để có kế hoạch phòng chống bão

+ Chống bão: di dân kịp thời, thông báo cho tàu bè trú ẩn, bảo vệ các công trình có nguy cơ bị bão tàn phá

+ Chống úng lụt ở đồng bằng và chống lũ quét, xói mòn, lở đất ở vùng núi

b.Ngập lụt

- Ngập lụt thường xảy ra ở vùng đồng bằng

- Nguyên nhân: mất rừng, mưa lớn nước dồn về, triều cường

- Biện pháp: Xây dựng hệ thống thủy lợi, tiêu thoát nước, xây dựng các công trình ngăn thủy triều

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN