Một ngày làm ngư dân tại quê ngoại thật ý nghĩa :Dhinh
Đăng lúc 5/07/2012 08:57:00 PM
Một ngày chủ nhật ý nghĩa tại quê ngoại cùng anh,chị,em,cháu .... 
Với 2 dụng cụ (ko biết tên  ) của ngư dân mà bắt rất nhều ốc gạo, hơn cả người bắt chuyên nghiệp  (theo đánh giá của ngư dân )
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN