Mod hiển thị số bài viết ra ngoài trang chủ cho vbb | VSa - Last Post Info Enhancements 2.0 For VBB 4
Đăng lúc 5/08/2012 08:23:00 PM
Mod hiển thị số bài viết ra ngoài trang chủ cho vbb | VSa - Last Post Info Enhancements 2.0 For VBB 4

Info:
Show several latest posts for selected forums instead of standard last post info. Number of latest posts is set for each forum separately. In combination with "VSa - Sub-Forum Manager" this can really improve your forum listing look.


Installation:
-Các bạn vào AdminCP Import XML file (as product) : Plugin System > Manage Products > [Add/Import Product]


To set options:
Xong vào cho Mod này hoạt động: vBulletin Options > VSa - Last Post Info Enhancements


Note:
Chú ý: để cho số lượng bài viết mà bạn mong muốn hiện ra index của diễn đàn, bạn cần vào Forums & Moderators > Forum Manager > chọn box cần hiển thị > Last Post Info Enhancements > điền số bài viết bạn muốn
This executes 1 simple query per section on forumhome/forumdisplay (only where add-on is enabled, of course)


Versions:
v1.0 - Aug 30. 2007.
-Initial release
v1.3 - May 27. 2009.
-Latest vB 3.x version
v2.0 - Apr 06. 2010.
-Updated for vB4
-Added thread icons
-Fixed bugs


Demo


Các bạn làm như sau:
Template cần sửa tìm với cụm từ:

vsa_lastpostsinfo_bit 
và bạn chỉ cần xóa dòng này:


<div class="lastpostby">
            <
vb:if condition="$lastpostinfo['userid']">
               <
a href="member.php?{vb:raw lastpostinfo.userid}">{vb:rawphrase by_x_memberaction, {vb:raw lastpostinfo.lastposter}}</a>
           <
vb:else />
                {
vb:rawphrase by_x_guest, {vb:raw lastpostinfo.lastposter}}            </vb:if>
        </
div>
        <
class="lastpostdate">{vb:raw lastpostinfo.lastpostdate} <vb:if condition="!$show['detailedtime']">{vb:raw lastpostinfo.lastposttime}</vb:if></p
sau đó vào

vBulletin Options > VSa - Last Post Info Enhancements tìm và bỏ chọn:Enable Status icons (new/old) và Enable "Last X Posts" title là "No"

Vậy là xong, hướng dẫn có sử dụng tư liệu từ internet
chúc các bạn thành công.

Download đính kèm
      Download : VSa - Last Post Info Enhancements.rar


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3691

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN