Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Đăng lúc 5/25/2012 11:13:00 AM

(GDVN) Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT về hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2012, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi năm nay là 1.812.592.

Trong đó hồ sơ đăng ký thi hệ ĐH, khối A là 640.954, chiếm tỷ lệ 47,2% (năm 2011 chiếm 53,3%). Tỷ lệ này giảm chủ yếu do năm nay có thêm khối thi A1 với 74.412 hồ sơ, chiếm 5,2%.


Khối B có 289.321 hồ sơ, chiếm 21,3%, tương đương năm 2011. Khối C có 84.455 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 6,2% (năm 2011 là 6,0%). Khối D1 có 219.522 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 16,2% (năm 2011 chiếm 16,0%). Các khối còn lại có 49.717 hồ sơ, chiếm 3,7%.


Ở hệ CĐ, hồ sơ khối A là 244.269, chiếm 53,8% (năm 2011 chiếm 60,9%). Khối A1 có 11.033 hồ sơ, chiếm 2,4%. Khối B có 75.355 hồ sơ, chiếm 16,6% (năm 2011 chiếm 13,9%). Khối C có 26.500 hồ sơ, chiếm 5,8% (năm 2011 chiếm 6,4%). Khối D1 có 77.480 hồ sơ, chiếm 17,1% (năm 2011 chiếm 15,0%). Các khối khác: 19.574 chiếm tỷ lệ 4,3% (năm 2011 chiếm 3,8%).


Về đối tượng ưu tiên, hệ ĐH có 94.480 hồ sơ thuộc đối tượng ưu tiên 1, chiếm 7,0%. Nhóm đối tượng ưu tiên 2 là 23.299 hồ sơ, chiếm 1,7%.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN