hãy nêu vai trò của GTVT và thông tin liên lạc đối với sự phát triển KT - XH nước ta
Đăng lúc 5/26/2012 07:52:00 AM
hãy nêu vai trò của GTVT và thông tin liên lạc đối với sự phát triển KT - XH nước ta

- GTVT và thông tin liên lạc là ngành sản xuất đặc biệt, vừa mang tính chất sản xuất vật chất, vừa mang tính dịch vụ

- GTVT và thông tin liên lạc tham gia hầu hết vào các khâu trong quá trình sản xuất, nối liền sản xuất với sản xuất, sản xuất với tiêu dùng

- Tạo mối giao lưu, phân phối, điều khiển các hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân

- Tạo mối liên hệ về mọi mặt giữa các vùng trong nước và nước ta với các nước trên thế giới.

- Góp phần phát triển kinh tế, xã hội các vùng hẻo lánh, và an ninh quốc phòng

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN