Có 85.445 hồ sơ ĐKDT khối A1
Đăng lúc 5/22/2012 09:39:00 AM

(GDVN) - Là khối thi mới được triển khai từ năm 2012, khối thi A1 chỉ thu hút lượng hồ sơ ĐKDT cao hơn so với các khối năng khiếu.
Tin từ Cục khảo thí và Kiểm đinh chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho hay, năm 2012 lượng hồ sơ ĐKDT đại học khối A tuy có giảm so với năm trước nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất với 47,2% (năm 2011 chiếm 53,3%). Tiếp đến là khối B với 289.321 hồ sơ chiếm tỷ lệ 21,3% (năm 2011 chiếm 21,3%), khối D1 có 219.522 hồ sơ chiếm tỷ lệ 16,2% (năm 2011 chiếm 16,0%), khối C vẫn rất khiêm tốn, chỉ có  84.455 hồ sơ ĐKDT chiếm tỷ lệ 6,2% (năm 2011 chiếm 6,0%) tiếp đó là khối thi khác với 19.574 chiếm tỷ lệ   4,3% (năm 2011 chiếm 3,8%).

Khối thi A1 thu hút rất đông thí sinh dự thi (Ảnh minh họa)

Năm nay lượng hồ sơ ĐKDT Đại học là 1.358.381, chiếm tỷ lệ 75%, cao đẳng 454.211, chiếm tỷ lệ 25%. So với năm 2011 (tổng số hồ sơ đăng kí dự thi là 1.964.598), tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi giảm 7,74%, (trong đó: Đại học giảm 7,71%, Cao đẳng giảm 7,83%).

Ở hệ Cao đẳng, lượng hồ sơ ĐKDT khối A vẫn chiếm số lượng lớn với 244.269 chiếm tỷ lệ 53,8% (năm 2011 chiếm 60,9%),tiếp đến là khối B có 75.355 hồ sơ chiếm tỷ lệ 16,6% (năm 2011 chiếm 13,9%), khối D1 có 77.480 chiếm tỷ lệ 17,1% (năm 2011 chiếm 15,0%), lần lượt sau đó là các khối C ( có 26.500 hồ sơ), khối A1 ( có  11.033 hồ sơ), khối khác ( có 19.574 hồ sơ).

Hồ sơ đăng kí dự thi theo nhóm ngành, cao nhất là nhóm ngành Kinh doanh và quản lý, chiếm tỷ lệ 30,44% (so với năm 2011 giảm 10,66%), các ngành Khoa học nhân văn chiếm tỷ lệ 4,43% (tương đương so với năm 2011), ngành Nông, Lâm, Thủy sản 2,93% (tăng 0,4% so với năm 2011). Những ngành có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi thấp là Nghệ thuật, Báo chí, Toán và thống kê, Khách sạn, thể dục, thể thao: dưới 1%. 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN