Chứng minh Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh hàng đầu về cây công nghiệp. Giải thích vì sao Đông Nam Bộ lại trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất Việt Nam
Đăng lúc 5/26/2012 07:24:00 AM


Chứng minh Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh hàng đầu về cây công nghiệp.

Giải thích vì sao Đông Nam Bộ lại trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất Việt Nam

Đông Nam Bộ là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp. Anh (chị) hãy:
1. Chứng minh rằng đây là vùng chuyên canh hàng đầu về cây công nghiệp của cả nước.
2. Giải thích vì sao Đông Nam Bộ lại trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất ở Việt Nam.

* Trả lời:

1. Chứng minh Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng đầu ở nước ta.
a. Đứng đầu về quy mô.
- Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp (dài ngày, ngắn ngày) lớn nhất của cả nước.
- Diện tích trồng một số loại cây công nghiệp thuộc loại lớn nhất.

b. Đứng đầu về mức độ tập trung hoá.
- Do điều kiện địa hình, đất đai thuận lợi nên mức độ tập trung hoá về đất đai rất cao.
- Điển hình là các tỉnh Đồng Nai, Bình Long, Bình Phước.

c. Đứng đầu về trình độ thâm canh, tổ chức quản lý sản xuất.
- Trình độ thâm canh cây công nghiệp cao.
- Tổ chức quản lý sản xuất tiên tiến.

d. Đứng đầu về sản lượng một số cây công nghiệp và đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Cây cao su là cây đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng.
- Cây cà phê đứng sau Tây Nguyên với gần 34% diện tích cho sản phẩm.
- Ngoài các cây nói trên, Đông Nam Bộ còn phát triển các vùng chuyên canh mía, lạc, điều, thuốc lá, hồ tiêu…

2. Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất của nước ta, bởi vì ở đây hội tụ rất nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên, kinh tế - xã hội.
a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

- Địa hình tương đối bằng phẳng với độ cao trung bình 200-300m thích hợp cho việc trồng và tập trung hoá các cây công nghiệp.
- Đất đai chủ yếu là đất xám và đất đỏ badan trên vùng đồi lượn sóng thuận lợi cho việc phát triển các cây công nghiệp.
- Khí hậu nhiệt đới cận xích đạo, nhiều sông lớn (Đồng Nai và các phụ lưu là sông Bé, Vàm Cỏ..) với nguồn nước mặt phong phú tạo điều kiện cho việc sinh trưởng và phát triển các cây công nghiệp.

b. Điều kiện kinh tế - xã hội.
- Đông Nam Bộ là vùng có nguồn lao động phong phú, đặc biệt là lao động có kinh nghiệm sản xuất và tay nghề tương đối cao.

- Trình độ phát triển của vùng nói chung và cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật thuộc loại tốt nhất trong cả nước.
+ Trình độ phát triển dẫn đầu cả nước.
+ Mạng lưới đường xá, thông tin liên lạc, điện, nước đảm bảo về số lượng, và khá tốt về chất lượng.
+ Các cơ sở chế biến, hệ thống thuỷ lợi (đặc biệt là công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng ở Tây Ninh) đảm bảo cho việc trồng và chế biển cây công nghiệp. Sử dụng các giống mới cho năng suất cao.

- Đông Nam Bộ có thị trường tiêu thụ rộng lớn. Trong vùng có nhêìu đô thị lớn, nhất là tp. HCM - một trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.

- Các điều kiện khác:
+ Các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, năng động trong cơ chế thị trường.
+ Thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực trồng và chế biển cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ.

c. Điều kiện lịch sử
- Đông Nam Bộ là vùng có truyền thống phát triển cây công nghiệp.
- Riêng về cây cao su, các đồn điền đầu tiên đã xuất hiện trên diện tích rộng từ năm 1914. Và sản lượng tăng dần qua từng năm.


Nguồn: www.kenhdaihoc.com
Trích từ Sách Hướng dẫn Ôn tập và trả lời các câu hỏi Địa Lí *

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN