Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp. Tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp.
Đăng lúc 5/26/2012 08:01:00 AM
 Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp. Tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp.

* Nước ta có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp

+ khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, có mùa đông lạnh, có thể trồng được nhiều loại cây công nghiệp

+ Có nhiều loại đất : Đất phe ra lít vùng đồi núi thích hợp các cây CN lâu năm, nhất là loại đất đỏ ba dan rất tốt ở Tây Ng. Đất phù sa thích hợp cho trồng các cây CN hàng năm ở đồng bằng

+ Nguồn nước phong phú đảm bảo tưới tiêu...

* Các điều kiện KT - XH thuận lợi:
+ Nguồn lao động dồi dào,
+ Công nghiệp chế biến đã hình thành và phát triển, nhu cầu thị trường trong và ngoài nước lớn
* Tình hình sản xuất và phân bố:

- Tổng diện tích tăng nhanh (lấy dẫn chứng trong AL)

- Các loại cây CN chủ yếu là cây nhiệt đới, gồm 2 nhóm: Cây CN hàng năm và cây CN lâu năm.

- Các cây CN lâu năm chủ yếu và sự phân bố của nó:

+ Cà phê: trồng nhiều ở ĐNB, Tây Nguyên

+ Cao su: ĐôngNB và Tây Nguyên

+ Chè: trồng nhiều ở trung du miền núi BB, Tây Nguyên

+ Dừa: Nhiều ở dọc đồng bằng sông Cửu Long và ven biển

+ Hồ tiêu: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

+ Điều : ĐNB

- Các cây CN hàng năm chủ yếu và sự phân bố của nó

+ Mía, lạc, đậu tương, thuốc lá... trồng nhiều ở ĐNB, Duyên hải miền Trung, trung du miền núi BB...

+ Dâu tằm ở Lâm đồng


Các vùng chuyên canh cây CN lớn là: ĐNB, Tây Nguyên, Trung du miền núi BB

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN