Home » Chứng minh nước ta có nhiều điều kiện phát triển lương thực và trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Chứng minh nước ta có nhiều điều kiện phát triển lương thực và trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Đăng lúc 5/26/2012 08:02:00 AM
Chứng minh nước ta có nhiều điều kiện phát triển lương thực và trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

a. Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển lương thực

- Điều kiện tự nhiên và TNTN Thuận lợi: đất phù sa có 2 ĐB rộng lớn, nguồn nước dồi dào, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có lượng nhiệt và ẩm cao...

- Điều kiện KT - XH thuận lợi: lực lượng lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm sản xuất, thị trường

tiêu thụ rộng lớn, có đường lối phát triển và đầu tư cho sản xuất lương thực

- Khó khăn: thiên tai bão, lũ, hạn, sâu bệnh

b. Những thành tựu:

- Diện tích gieo trồng lương thực tăng lên (dẫn chứng từ AtLát)

- Năng suất: do tích cực thâm canh, nên năng suất tăng nhanh:

- Sản lượng: do diện tích và năng suất tăng nên sản lượng tăng liên tục (dẫn chứng từ AtLát)

- Bình quân lương thực đầu người tăng lên đáng kể, xuất khẩu gạo hàng đầu TG

- Phân bố: Nước ta có 2 vùng sản xuất lương thực lớn :

+ Đồng bằng sông Cửu Long trọng điểm số 1 của cả nước(cung cấp >50% lương thực cả nước)

+ Đồng bằng sông Hồng cung cấp gần 20% lương thực cả nước.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN