Chứng minh nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi và chăn nuôi đang có những bước phát triển mới.
Đăng lúc 5/26/2012 07:59:00 AM
Chứng minh nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi và chăn nuôi đang những bước phát triển mới.

a. Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi:

- Điều kiện tự nhiên: có nhiều cao nguyên đồng cỏ, rừng núi rộng, khí hậu thuận lợi

- Các điều kiện KT - XH nhiều thuận lợi: lực lượng lao động dồi dào, lương thực được đảm bảo, CN chế biến, các dịch vụ về giống, thú y đã và đang phát triển, Nhà nước có chính sách phát triển, đầu tư

b. Những năm qua chăn nuôi đang có những bước phát triển mới:

- Tỉ trọng ngành chăn nuôi trong ngành nông nghiệp tăng lên rõ rệt, chăn nuôi đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa, hình thức chăn nuôi công nghiệp và trang trại phát triển.

- Chăn nuôi lợn và gia cầm:

+ Đàn lợn cung cấp 3/4 sản lượng thịt các loại

+ Gia cầm tăng nhanh

+ Lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở vùng ĐB sông Hồng, ĐB sông Cửu Long và ven các thành phố

- Chăn nuôi đại gia súc: chủ yếu là trâu, bò. Nuôi nhiều ở Trung du miền núi BB, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN