Chứng minh hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực
Đăng lúc 5/26/2012 07:50:00 AM
Chứng minh hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực.
- Kể từ khi đổi mới: thị trường buôn bán được mở rộng, nước ta có quan hệ buôn bán với nhiều nước trên thế giới. VN đã gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO)

- Kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh; Các mặt hàng xuất khẩu đa dạng;Thị trường xuất khẩu mở rộng

- Nhập khẩu tăng mạnh chủ yếu là nguyên liệu, tư liệu sản xuất. Thị trường nhập chủ yếu: các nước khu vực châu á – TBD, châu Âu

- Đổi mới về cơ chế quản lí:
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN