Bài giảng Visual Foxpro - Chi tiết từng chương
Đăng lúc 5/05/2012 10:58:00 PM
Bài 1 - Mở đầu
Bài 2 - Tổng quan về visual foxpro
Bài 3 - Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ
Bài 4 - thiết kế database và tables
Bài  5 - Làm việc với bảng và bản ghi
Bài  6 - Tạo queries và views
Bài  7 - lập trình trong Visual Foxpro 
Bài  8 - thiết kế form
Bài  9 - sử dụng các control
Bài  10 - Tạo reports và labels
Bài  11 - Tạo menu và toolbar

[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/view/?bcbij23xed6if5b

Tài liệu tương tự http://kenhdaihoc.com/forum/forumdisplay.php?f=84


Giới thiệu thêm
Tổng hợp tài liệu về môn cơ sở dữ liệu được mình sưu tầm và tổng hợp. Update liên tục trong 1 folder duy nhất
      Download : http://www.mediafire.com/?tdctm139p5467

      Password : wWw.kenhdaihoc.comLIÊN QUAN
BÌNH LUẬN