Home » Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển Kinh tế - xã hội nước ta ?
Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển Kinh tế - xã hội nước ta ?
Đăng lúc 5/26/2012 08:06:00 AM
 ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển KT – XH nước ta ?

- Mặt tích cực:

+ Đô thị hóa tác động mạnh tới chuyển dịch cơ cấu KT

+ Các đô thị đóng góp lớn vào GDP nước ta, đặc biệt là CN và DV

+ Đô thị còn là thị trường tiêu thụ lớn, tập trung đông lực lượng lao động có trình độ, có sức hút đầu tư

+ Đô thị có khả năng tạo việc làm

- Mặt tiêu cực: ô nhiễm MT, an ninh trật tự xã hội phức tạp.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN