Tuyển tập bộ sách giáo trình hóa học dành cho sinh viên
Đăng lúc 4/15/2012 11:29:00 PM

MÃ SỐ 1: HÓA HỌC VÔ CƠ – HOÀNG NHÂM – TẬP 1

Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ
Tập: 1 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 1 trình bày các nội dung hóa học phần Đại cương: Cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, bảng tuần hoàn các nguyên tố, điện hóa học, nhiệt hóa học, động hóa học, dung dịch… ngoài ra còn có lý thuyết về oxy, hidro..
Download
MÃ SỐ 2: HÓA HỌC VÔ CƠ – HOÀNG NHÂM – TẬP 2

Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ
Tập: 2 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 2 trình bày các nội dung hóa học phần hóa vô cơ các nguyên tố nhóm A
MÃ SỐ 3: HÓA HỌC VÔ CƠ – HOÀNG NHÂM – TẬP 3

Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ
Tập: 3 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 3 trình bày các nội dung hóa học phần Hóa vô cơ các nguyên tố nhóm B và phức chất.
Download
MÃ SỐ 4: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC – TẬP 1

Tên sách: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC
Tập: 1 (Bộ 2 phần)
Tác giả: Bộ đề thi HSG (volcmttl tổng hợp)
Giới thiệu: Part 1 trình bày đề thi học sinh giỏi THPT TP Đà nẵng + Đáp án qua các năm
Tư liệu: Thầy Đặng Công Anh Tuấn – GV Trường THPT Chuyên LQĐ – ĐN.
MÃ SỐ 5: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC – TẬP 2

Tên sách: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC
Tập: 2 (Bộ 2 phần)
Tác giả: Bộ đề thi HSG (volcmttl tổng hợp)
Giới thiệu: Part 2 trình bày đề thi thử HSG Quốc gia và đáp án.
MÃ SỐ 6: HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 1

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 1 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hữu Đĩnh (CB)
Giới thiệu: Tập 1 giới thiệu đại cương về hóa hữu cơ và hidrocarbon
Download
MÃ SỐ 7: HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 2

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 2 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Đỗ Đình Rãng (CB)
Giới thiệu: Tập 2 giới thiệu các dẫn xuất hidrocarbon như alcol, acid carbocylic, este, ete, aldehyd, xeton…
MÃ SỐ 8: HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 3

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 3 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Đỗ Đình Rãng (CB)
Giới thiệu: Tập 3 giới thiệu carbohydrat, amin, protein, hợp chất dị vòng, polyme…
MÃ SỐ 9: BÀI TẬP  HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 1 – PHAN CƯỜNG HUY

Tên sách: BÀI TẬP  HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 1 (Bộ 2 cuốn)
Tác giả: volcmttl
Giới thiệu: Tập 1 giới thiệu bài tập các chuyên đề nâng cao hóa hữu cơ như: Hiệu ứng hóa học, đồng phân, cơ chế phản ứng, hidrocarbon, dẫn xuất hidrocarbon (đến alcol, phenol), dẫn xuất cơ magie….
Download
MÃ SỐ 10: BÀI TẬP  HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 2 – PHAN CƯỜNG HUY

Tên sách: BT HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 2 (Bộ 2 cuốn)
Tác giả: volcmttl
Giới thiệu: Tập 2 giới thiệu bài tập các chuyên đề nâng cao hóa hữu cơ như: acid carbocylic, este, carbohydrat, amin, aminoacid, hợp chất dị vòng, alkaloid…
Download
MÃ SỐ 11: CƠ SỞ HÓA HỌC PHÂN TÍCH – Tác giả: LÂM NGỌC THỤ

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC PHÂN TÍCH
Tác giả: LÂM NGỌC THỤ
Giới thiệu: Trình bày lý thuyết về cơ sở môn hóa phân tích
MÃ SỐ 12: HÓA HỌC LẬP THỂ – VÕ THỊ THU HẰNG

Tên sách: HÓA HỌC LẬP THỂ
Tác giả: Võ Thị Thu Hằng
Giới thiệu: HHLT là giáo trình dành cho sinh viên khoa Hóa – ĐH SP TP HCM, tài liệu này trình bày nội dung lý thuyết về hóa học lập thể: Đồng phân hình học, đồng phân quang học,…các cấu dạng.
MÃ SỐ 14: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC  TẬP 1
 Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC
Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ
Tập 1 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: HHLT là giáo trình hóa dành cho sinh viên chuyên ngành y – nha – dược, tập 1 giới thiệu các kiến thức HHHC căn bản
MÃ SỐ 15:  HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC  TẬP 2
 Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC
Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ
Tập 2 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: HHLT là giáo trình hóa dành cho sinh viên chuyên ngành y – nha – dược, tập 1 giới thiệu các kiến thức HHHC nâng cao
MÃ SỐ 16: GIÁO TRÌNH HÓA LÍ – TẬP 1 -  NGUYỄN ĐÌNH HUỀ

Tên sách: GIÁO TÌNH HÓA LÝ
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Tập 1 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: GT HÓA LÝ tập 1 giới thiệu các kiến thức:
Chương I – Mở đầu
Chương II – Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học
Chương III – Nhiệt hoá học, Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học
Chương IV – Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học
Chương V – Sự kết hợp nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực học, hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng
Chương VI – Hệ một cấu tử

MÃ SỐ 17: GIÁO TRÌNH HÓA LÍ – TẬP 2 – NGUYỄN ĐÌNH HUỀ

Tên sách: GT HÓA LÝ
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Tập 2 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: GT HÓA LÝ tập 2 giới thiệu các kiến thức:
Chương VII – Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí
Chương VIII – Dung dịch lỏng vô cùng loãng
Chương IX – Dung dịch lý tưởng và dung dịch thực
Chương X – Phương pháp hoạt độ
Chương XI – Cân bằng hoá học
Chương XII – Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động lực học
Chương XIII – Nhiệt động lực học thống kê
Chương XIV – Quy tắc pha, Giản đồ pha
Chương XV – Hiện tượng bề mặt, Hấp phụ.
MÃ SỐ 18: HÓA PHÂN TÍCH – LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Tên sách: GT Thực hành Hóa Phân Tích
Tác giả: PGS.TSKH Lê Thành Phước, CN Trần Tích
Giới thiệu: Bao gồm cơ sở lý thuyết và thực hành hóa phân tích định tính, định lượng, bài tập tham khảo và đáp án cho từng bài.
MÃ SỐ 19: GIÁO TRÌNH HÓA PHÂN TÍCH T1
Tác giả: PGS TS. VÕ THỊ BẠCH HUỆ

Tên sách: GIÁO TRÌNH HÓA PHÂN TÍCH T1
Tác giả: PGS TS. VÕ THỊ BẠCH HUỆ
Giới thiệu: Giới thiệu phần đại cương và định lượng trong hóa phân tích
Tải về máy
MÃ SỐ 20: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất.
MÃ SỐ 21: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 2
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 2
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất.
MÃ SỐ 22: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 3
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 3
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất.
MÃ SỐ 23: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tác giả: ĐẶNG NHƯ TẠI – TRẦN QUỐC SƠN

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tác giả: ĐẶNG NHƯ TẠI – TRẦN QUỐC SƠN
Giới thiệu: Trình bày và phân tích Lý thuyết Hóa học hữu cơ.
MÃ SỐ 24: HÓA HỌC NĂM 2 – SÁCH LIÊN KẾT VIỆT – PHÁP
MÃ SỐ 25: HÓA HỌC NĂM 1 – SÁCH LIÊN KẾT VIỆT – PHÁP

Bộ 3 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp
DOWNLOAD
MÃ SỐ 26:  NHIỆT ĐỘNG HỌC TẬP 1

Bộ 2 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp
DOWNLOAD
MÃ SỐ 27:  NHIỆT ĐỘNG HỌC TẬP 2 – SÁCH LIÊN KẾT VIỆT – PHÁP

Bộ 2 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp
DOWNLOAD
MÃ SỐ 28: THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ – NGUYỄN ĐÌNH HUỀ

Tác giả: Nguyễn Đình Huề – Nguyễn Đức Chuy
DOWNLOAD
MÃ SỐ 29: HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG – GS.TSKH – NGUYỄN MINH THẢO

DOWNLOAD
MÃ SỐ 30: BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1 – GS TSKH NGÔ THỊ THUẬN

cuốn 31
Bài tập điện hóa học
MÃ SỐ 31 : Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ – Thái Doãn Tĩnh - tập 1
MÃ SỐ 32 : Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ – Thái Doãn Tĩnh - tập 2
MÃ SỐ 33 : Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ – Thái Doãn Tĩnh - tập 3
MÃ SỐ 34: HÓA HỌC HỮU CƠ – HOÀNG TRỌNG YÊM (3 TẬP)

MÃ SỐ 35: bộ giáo trình của đại học sư phạm Đà NẵngDOWNLOAD
MÃ SỐ 36: Hóa Học Vô Cơ – Tập II: Các Kim Loại Điển Hình
PGS. NGUYỄN ĐỨC VẬN (Tác giả)
Hóa Học Vô Cơ – Tập II: Các Kim Loại Điển Hình
PGS. NGUYỄN ĐỨC VẬN(Tác giả)
ISBN: 48494
Xuất bản: 6/2004
Trọng lượng: 440 gr
NXB: Khoa học và kỹ thuật
Hóa Học Vô Cơ -Tập 2: Các Kim Loại Điển Hình đã được biên soạn theo chương trình hóa học vô cơ – khoa hóa học Trường Đại Học Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội dựa trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã giảng dạy trong nhiều năm cho sinh viên khoa hóa học tại trường Đại học Sư phạm – Hà Nội.
Nội dung cuốn sách đã đề cập đến một số kiến thức cơ bản về kim loại; về trạng thái thiên nhiên về phương pháp điều chế tính chất lý hóa học của các đơn chất và hợp chất của các kim loại điển hình đồng thời cũng là nội dung thường được giảng dạy trong chương trình Hóa học Vô cơ ở các trường đại học và một phần ở trường phổ thông trung học.
Cuốn sách không chỉ được sử dụng cho sinh viên ngành hóa học – Trường Đại Học Sư phạm mà còn hổ trợ cho giáo viên môn hóa học làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy. Ngoài ra còn có thể giúp ích cho sinh viên học môn hóa học vô cơ ở các trường Đại học và các trường Cao đẳng.
MÃ SỐ 37: TỪ ĐIỂN HÓA HỌC – ANH VIỆT
MÃ SỐ 38: HÓA HỌC PHÂN TÍCH – CÁC PHẢN ỨNG TRONG DUNG DỊCH NƯỐC – NGUYỄN TINH DUNG
MÃ SỐ 39:BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ – NGÔ THỊ THUẬN
MÃ SỐ 40: GIÁO TRÌNH HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG – ĐẶNG ĐÌNH BẠCHMÃ SỐ 41: BÀI TẬP HÓA LÍ CƠ SỞ – LÂM NGỌC THIỀM


MÃ SỐ 42: Bộ sách giáo trình hóa lí – Trần Văn nhân (4 tập)
Giới thiệu qua một chút. Đây là bộ giáo trình về Hóa lý rất đầy đủ và chi tiết, là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lý ở trường ĐH, CĐ, là tài liệu tham khảo tốt đối với GV cũng như HSG Hóa học THPT.
Gồm 7 chương
Chương I – Mở đầu
Chương II – Nguyên lí không và nguyên lí I của Nhiệt động học
Chương III – Nguyên lí II của Nhiệt động học
Chương IV – Các thế nhiệt động và các hàm đặc trưng
Chương V – Một số ứng dụng của thế đẳng áp
Chương VI – Cân bằng hóa học
Chương VII – Nguyên lí III của Nhiệt động học
Gồm 4 chương
Chương VIII – Dung dịch
Chương IX – Quy tắc pha
Chương X – Nhiệt động học thống kê
Chương XI – Các hiện tượng bề mặt. Sự hấp phụ
Gồm 8 chương
Chương I – Tốc độ phản ứng. Các phương trình động học
Chương II – Các thuyết về phản ứng cơ bản
Chương III – Phản ứng dây chuyền
Chương IV – Quang hóa học
Chương V – Phản ứng trong dung dịch
Chương VI – Xúc tác đồng thể
Chương VII – Động học vĩ mô
Chương VIII – Xúc tác dị thể
Gồm 5 chương
Chương I – Các thuyết về chất điện li
Chương II – Các hiện tượng bất thuận nghịch
Chương III – Các quá trình điện cực cân bằng
Chương IV – Lớp điện kép và sự hấp phụ trên ranh giới giữa hai pha
Chương V – Các cơ sở động học điện hóa
Hoặc tải link mediafire:
Tập 1: http://www.mediafire.com/?yqgzhamddi7yc55
Tập 2: http://www.mediafire.com/?4cu6up3f3t6oqdl
Tập 3: http://www.mediafire.com/?7t0btgw2shl3avj
Tập 4: http://www.mediafire.com/?1fgxowoxwfh5bkm
HOẶC LINK 4 TRONG 1 TẠI ĐÂY
MÃ SỐ 43: CƠ SỞ LÍ THUYẾT HÓA HỌC – PHÂN BÀI TẬP – LÊ MẬU QUYỀN


MÃ SỐ 44: Tính chất lý hóa học các chất vô cơ (106 Nguyên tố hóa học)
Cuốn sách Tính chất lý hóa học các chất vô cơ (106 Nguyên tố hóa học) là một cuốn cẩm nang đầu tiên và không thể thiếu đối với học sinh chuyên Hóa, sinh viên ngành Hóa để phát huy tính chủ động của mình trong tự học, tự nghiên cứu và phát triển năng lực bản thân.
Đây là cuốn sách được biên soạn bởi tập thể Giáo sư ở bộ môn Hóa học, Viện Hàn lâm Quốc gia về Công nghệ hóa học tinh xảo mang tiên Lô-mô-nô-xôp ở Maxcơva. Cuốn sách xuất bản năm 1996 và được chào đón như một sản phẩm trí tuệ bậc nhất của Hóa học thời bấy giờ.
Sách Tính chất lý hóa học các chất vô cơ (106 Nguyên tố hóa học) có thể giúp ích rất nhiều cho các học sinh chuyên Hóa, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, các thầy giáo dạy Hóa học, nghiên cứu sinh, kỹ sư nghiên cứu về Hóa học vô cơ và đông đảo các học sinh ham thích môn Hóa học ở trường Phổ thông.
Tải sách về

MÃ SỐ 45: Giáo trình nhập môn hóa lượng tử
Tác giả: Lâm Ngọc Thiềm, Lê Kim Long
Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội


MÃ SỐ 46: BÀI TẬP HÓA KĨ THUẬT (2 TẬP)
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN