Trigger và các câu lệnh trong SQL
Đăng lúc 4/24/2012 01:02:00 PM
Trigger là một kiểu thủ tục được lưu đặc biệt, chúng được tự
động gọi khi bạn sửa đổi dữ liệu mà trigger được thiết kế để
bảo vệ.

• Các trigger giúp bảo đảm sự toàn vẹn cho dữ liệu của bạn bằng 
cách ngăn không cho những sự thay đổi không nhất quán được 
thực hiện.
• Vd : lương của nhân viên không thể cao hơn lương của người 
quản lý.


Download : http://www.mediafire.com/?5hjeqwny35p0xp1Update
Còn đây là Tổng hợp tài liệu về môn cơ sở dữ liệu được mình sưu tầm và tổng hợp. Update liên tục trong 1 folder duy nhất
      Download : http://www.mediafire.com/?tdctm139p5467

      Password : wWw.kenhdaihoc.com


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3469

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN