Toán tử IN trong SQL sever
Đăng lúc 4/05/2012 11:36:00 PM

SQL IN

Toán tử IN có thể được sử dụng nếu bạn biết chính xác giá trị mà bạn muốn trả về trong ít nhất một cột.
Cú pháp:

Table Persons
Câu lệnh sau Select và hiển thị table Persons với LastName = “Hansen” hoặc “Pettersen”

Kết quả


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3067

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN