Tìm hiểu về 7 tầng của mô hình tham chiếu OSI
Đăng lúc 4/09/2012 07:40:00 PM

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI Model hoặc OSI Reference Model) - tạm dịch là Mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở - là một thiết kế dựa vào nguyên lý tầng cấp, lý giải một cách trừu tượng kỹ thuật kết nối truyền thông giữa các máy vi tính và thiết kế giao thức mạng giữa chúng. Mô hình này được phát triển thành một phần trong kế hoạch Kết nối các hệ thống mở (Open Systems Interconnection) do ISO và IUT-T khởi xướng. Nó còn được gọi là Mô hình bảy tầng của OSI.

Tìm hiểu về 7 tầng của mô hình tham chiếu OSI
Xem thêm tại đây: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3131


Trong loạt bài này mình có sưu tầm từ:
wikipediaYoutube và blog của anh dinhchithanh



LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN