Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán
Đăng lúc 4/26/2012 03:13:00 PM
Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán
Kế toán tài chính : Xem xét rằng kế toán tài chính với mục đích là hướng tới một số lớn những đối tượng bên ngoài., không ai kiểm soát được việc lập báo cáo thực tế hoặc có cơ hội để biết được chi tiết. Khả năng hiểu và có sự tin cậy về những báo cáo phụ thuộc trực tiếp vào sự chuẩn hoá các nguyên tắc và tình hình thực tế cái mà được sử dụng để lập báo cáo. Nếu không có sự tiêu chuẩn hoá, báo cáo của các công ty khác nhau rất khó để hiểu và thậm chí khó hơn để so sánh.


      Password : kenhdaihoc.com


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3520

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN