Thiết kế cơ sỡ dữ liệu quan hệ trong SQL [PowerPoint]
Đăng lúc 4/24/2012 01:00:00 PM
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (Relational Database Designing)
NGÔN NGỮ TRUY VẤN SQL(Structured Query Language = ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)


Nội dung tài liệu
Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ


Bài giảng bằng PowerPoint


 Download : http://www.mediafire.com/download.php?uwn1loa91auj4so

Update
Còn đây là Tổng hợp tài liệu về môn cơ sở dữ liệu được mình sưu tầm và tổng hợp. Update liên tục trong 1 folder duy nhất
      Download : http://www.mediafire.com/?tdctm139p5467

      Password : wWw.kenhdaihoc.com

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN