Home » Thêm chức năng chọn ngày tháng năm sinh vào phần đăng ký cho vbb
Thêm chức năng chọn ngày tháng năm sinh vào phần đăng ký cho vbb
Đăng lúc 4/19/2012 12:03:00 AMHướng dẩn: Admincp >> option >> User Profile Options >> Require Date of Birth và chọn Đồng ý(Yes)
Đơn giản vậy thôi 


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3323

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN