Tài liệu hệ thống tài khoản doanh nghiệp
Đăng lúc 4/26/2012 03:15:00 PM
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP
Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm.


      Password : kenhdaihoc.com


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3523

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN