Tài liệu - Giáo trình kế toán công ty
Đăng lúc 4/26/2012 03:16:00 PM
Giáo trình kế toán công ty
Để hoàn chỉnh hệ thống tài liệu và giáo trình sử dụng trong đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, KHoa kế toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu Giáo trình Kế toán Công ty. Nội dung môn học kế toán công ty được để cập trong chương 7 của cuốn sách, với những vấn đề khoa học cơ bản về kế toán tài chính vận đụng trong các loại hình công ty trên cơ sở kết hợp chế độ kế toán doanh chế độ kế toán doanh nghiệp với các quy định pháp lý hiện hành về tổ chức và hoạt động của các loại hình công ty ở Việt Nam


      Password : kenhdaihoc.com


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3524

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN