Show Recent Comments - Hiển thị comments mới nhất cho blogspot
Đăng lúc 4/06/2012 05:30:00 PM
Thêm tiện ích  HTML/Javascript và chèn code bên dưới  vào nhé


Demo: http://home.kenhdaihoc.comXem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3083

<!--comments mới nhất -->

<script style="text/javascript" src="http://kenhdaihoc.com/blogger/kenhdaihoc-comments.js"></script>
<script style="text/javascript">
var numcomments = 5;// số comments hiển thị
var showcommentdate = true;
var showposttitle = true;
var numchars = 35; // số kí tự hiển thị trên 1 comment
var standardstyling = true;
</script>
<script src="http://home.kenhdaihoc.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments"></script>
<!-- /comments -->


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN