Lệnh INSERT INTO trong SQL sever
Đăng lúc 4/05/2012 11:16:00 PM

SQL INSERT INTO StatementCú pháp:


Insert Row
Ví dụ ta có bảng sau
Bảng PERSONS

Câu lệnh Insert hàng như sau:

Kết quả:Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3067

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN