kiến trúc máy tính - Bài giảng bằng Power Point gồm 7 chương- hình ảnh chi tiết
Đăng lúc 4/14/2012 04:51:00 PM
Nội dung chính của chương 1: Giới thiệu về Phần cứng của máy tính PC 
Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ

Nội dung chính của chương 2: Giới thiệu Phần mềm của PC
Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ

Nội dung chính của chương 3: Khởi động PC về Dấu nhắc lệnh
Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ

Nội dung chính của chương 4: Tổ chức bộ nhớ của PC
Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ

Nội dung chính của chương 5: Đĩa và ổ đĩa mềm
Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ

Nội dung chính của chương 6:Đĩa cứng
Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ

Nội dung chính của chương 7: Các thiết bị I/O (Các thiết bị ngoại vi)
Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ

      Password : Nếu có --> kenhdaihoc.com


      Trích: Tác giả=> Không biết :D

Good Luck to You!

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3211

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN