Khung trả lời nhanh đầy đủ các chức năng vBB4 [ MARCO1 CKEditor Advanced Quick reply and Quick edit_5.2]
Đăng lúc 4/19/2012 04:35:00 PM


Demo xem tại diễn đàn http://kenhdaihoc.comHướng dẩn
Vào

AdminCP >> Plugins & Products >> Manager Products >>

nhấp vào

[Add/Import Product]

>> Nhấp vào Chọn tệp tin , tìm file
Product - MARCO1 CKEditor Advanced Quick reply and Quick edit.xml
>> Tích chọn

Yes

ở mục

Allow Overwrite

>> Nhấn Import


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3345

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN