Home » [Học SQL online] Tìm hiểu về các câu lệnh trong SQL sever
[Học SQL online] Tìm hiểu về các câu lệnh trong SQL sever
Đăng lúc 4/05/2012 11:52:00 PM
[Học SQL online] Tìm hiểu về các câu lệnh trong SQL sever

Câu lệnh SELECT DISTINCT
Câu lệnh này dùng để loại bỏ những giá trị giống nhau và chỉ show ra 1 giá trị .
Cú pháp:

Ví dụ: Có một bảng ORDER như sau:

Để lấy hết giá trị của cột Company, ta sử dụng cú pháp:

Kết quả trả về:

Ta nhận thấy trong cột Company có 2 giá trị giống nhau là W3Schools
Vậy muốn cột Company chỉ hiển thị duy nhất 1 giá trị W3Schools ta sử dụng câu lệnh DISTINCT như sau :

Kết quả :


Tham khảo cách vận dụng trong bài tập sau: 
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?3053

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3067

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN