Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống
Đăng lúc 4/08/2012 09:23:00 AM
Nội dung:giới thiệu các khái niệm, công cụ, kỹ thuật và ứng dụng của hệ thống thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin quản lý; giới thiệu các khái niệm, phương pháp phân tích hệ thống, đặc biết là phương pháp hướng cấu trúc... 


Nguồn:ebook.moet.gov.vn


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3106

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN