Giáo trình Mạng máy tính
Đăng lúc 4/08/2012 09:25:00 AM
Nội dung:Trình bày khái niệm, nguyên lý và kỹ thuật truyền thông giữa các máy tính;cơ chế hoạt động của các mạng máy tính trong thực tế như: LAN, WAN, Internet...


Nguồn:ebook.moet.gov.vn


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3107

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN