Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
Đăng lúc 4/08/2012 09:32:00 AM
Nội dung: và download
Chương I. Giới thiệu
Chương II. SQL
Chương III. Lưu trữ và cấu trúc tập tin
Chương IV. Giao dịch
Chương V. Điều khiển cạnh tranh
Chương VI. Hệ thống phục hồi      Password : wWw.kenhdaihoc.com

​Nguôn: ebook.moet.gov.vn


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3110

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN