Giáo trình Giải thuật và đánh giá độ phức tạp
Đăng lúc 4/08/2012 09:21:00 AM
Nội dung:Học phần trình bày các kỹ thuật thiết kế giải thuật nâng cao, phương pháp phân tích đánh giá giải thuật, các giải thuật cơ bản, các giải thuật đồ thị, và một số các giải thuật cơ bản khác như chia để trị, qui hoạch động, thuật toán tham lam và các thuật toán trên đồ thị.Nguồn: ebook.moet

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3105

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN