Nội dung: Shindo Hikaru, trong một lần tìm đồ đạc trong nhà kho đã phát hiện ra một bàn cờ vây, và bỗng cậu nghe thấy một giọng nói, một hồn ma xuất hiện và nhập vào người cậu. Anh ta tự xưng là Fujiwara Sai, thầy dạy cờ vây cho Nhật hoàng thời Heian, do bị vu oan trong một trận cờ nên anh bị mất danh dự và trâm mình tự vẫn, nhưng linh hồn anh vẫn chưa siêu thoát và nhập vào bàn cờ, chờ đợi một người có thể đánh thức anh, chỉ có Nước đi thần thánh (Kami no Itte) mới có thể giải phóng được anh. Được sự chỉ bảo và hướng dẫn của Sai, Hikaru bước vào những trận đấu cờ vây quyết liệt và sôi nổi, tất cả nhằm có được Nước đi thần thánh

      Download : Hikaru - Kì thủ cờ vây

      Password : chiaseit.vn