Cách xác định địa chỉ MAC
Đăng lúc 4/10/2012 08:14:00 AM
[ Blog ĐCT ]  Xác định địa chỉ MAC  trong mô hình đây là thể loại câu hỏi xuất hiện trong các bài kiểm tra của CCNA. Bài hôm nay, Thành sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định đại chỉ MAC đối với loại câu hỏi này.
Điều trước tiên là bạn hiểu được quy trình đóng gói dữ liệu của mô hình OSI, hoặc đơn giãn hơn là mô hình TCP/IP. Để dễ dàng, mình sẽ nói về mô hình TCP/IP, quy trình đóng gói các địa chỉ của chúng như sau. Chúng ta giả dụ có một client A cần gửi yêu cầu truy cập web lên Server B.
Đầu tiên là Application đóng gói dữ liệu của nó. Sau đó chuyển cho Transport, gắn thêm header, quan trọng nhất là Port. Dest Port là port của ứng dụng mà máy client muốn gửi dữ liệu đến, ở ví dụ này là 80, vì đang truy cập dịch vụ web. Source Port là số ngẫu nhiên ở phía client tự sinh ra, mục đích là để server gửi kết quả về.
Tiếp theo, Internet sẽ đóng gói địa chỉ IP. Đây là địa chỉ luận lý, nên chỉ quan tâm đến đầu và cuối. Như vậy Dest IP Addr là địa chỉ của server B. Còn Source IP Addr là địa chỉ ip của client A.
Tầng Network Access sẽ đóng thêm địa chỉ MAC. MAC ở đây là địa chỉ vật lý nên sẽ dính tới các thiết bị trung gian. Ở đây bạn nào gắn MAC của server B vào là tiêu luôn. Chúng ta xem lại mô hình mạng, máy A cần liên lạc với B nằm khác network rồi, do đó nó cần gửi dữ liệu đến default gateway. Vì vậy, MAC lúc này là không phải của Server B mà là của Default Gateway.
Khi gói dữ liệu xác định được MAC của default gateway, nó sẽ gửi dữ liệu đến đó. Tại router này, sau khi thực hiện định tuyến, nó xác định được địa chỉ của router tiếp theo mà nó cần đến, do đó MAC trong gói tin tại đầu ra của router chính là MAC của router kế tiếp.
Trong suốt quá trình truyền tải dữ liệu qua các router trung gian địa chỉ IP không bị thay đổi, nhưng địa MAC thì bị thay đổi. Điều này có nghĩa là qua các thiết bị trung gian, nó tiến hành đóng gói lại dữ liệu từ tầng Network Access.
Nói tóm lại để xác định địa chỉ MAC, bạn cần tuân thủ quy tắc sau:
 • Xem coi bạn đang ở đâu trong chuỗi các thiết bị trung gian.
 • Xem xét chiều (intside or outside) của gói tin. Trên cùng một router gói tin Inside sẽ có MAC khác với Outside.

Bài tập ví dụ

Tiếp theo, mình sẽ giải ví dụ cho các bạn vài bài để các bạn hiểu vấn đề hơn.

Ex1:

Refer to the exhibit. Host B attempts to establish a TCP/IP session with host C. During this attempt, a frame was captured at the FastEthernet interface fa0/1 of the San Francisco router. The packet inside the captured frame has the source IP address 10.10.1.2, and the destination IP address is 10.31.1.20. What is the destination MAC addressof the frame at the time of capture? 

Minh họa bài 1
 1. 0060.7320.D632
 2. 0060.7320.D631
 3. 0040.8517.44C3
 4. 0009.B2E4.EE03
 5. 0010.C2B4.3421 
 Bạn có hiểu yêu cầu bài này không nhỉ! Host B gửi dữ liệu đến host C. Vậy xác định Source IP 10.10.1.2 và Dest IP 10.31.1.20. Một frame bị capture tại Fa0/1 của router San Francisco. Vậy bạn có đoán được gói tin tiếp theo sẽ gửi đi đâu không, là Fa0/0 của router  New York. Chiều của frame thì inside, tức là đi ra, không còn gì bàn cãi nữa, từ Fa0/1 San Fran mà đi ra thì chỉ có thể đi đến Fa0/0 New York thôi. Giờ thì bạn biết đáp án là chứ! (0060.7320.D631).
Ex2:

Host A wants to access the Internet. Which combination of a Layer 2 address and a Layer 3 address will enable this access from host A? 

Minh họa bài 2
 1. Destination MAC: 0030.8596.DE83 Default gateway: 209.165.202.130
 2. Destination MAC: 0030.8596.DE82 Default gateway: 172.16.9.2
 3. Destination MAC: 0030.8517.44C4 Default gateway: 172.16.1.1
 4. Destination MAC: 0030.8517.44C4 Default gateway: 209.165.202.130 
Host A cần truy cập internet, thì gói tin của nó phải gửi đến router làm default gateway rồi. Vậy đáp án của bài này gì? (Destination MAC: 0030.8517.44C4 Default gateway: 172.16.1.1)

Ex3:

The host was disconnected from switch 2 and connected to switch 1. Which combination of IP address, subnet mask, and default gateway should be assigned to this host to allow it to function in the network? 

Minh họa bài 3

 1. IP address: 10.10.9.37 Subnet mask: 255.255.255.240 Default gateway: 10.10.9.35
 2. IP address: 10.10.9.37 Subnet mask: 255.255.255.224 Default gateway: 10.10.9.35
 3. IP address: 10.10.9.29 Subnet mask: 255.255.255.248 Default gateway: 10.10.9.35
 4. IP address: 10.10.9.32 Subnet mask: 255.255.255.224 Default gateway: 10.10.9.35
 5. IP address: 10.10.9.37 Subnet mask: 255.255.255.224 Default gateway: 196.1.105.6
 6. IP address: 10.10.9.63 Subnet mask: 255.255.255.224 Default gateway: 10.10.9.35 
Quy tắc cơ bản nhất là host phải có cùng lớp mạng với Default Gateway rồi! Xem đáp án nào đúng nhé (IP address: 10.10.9.63 Subnet mask: 255.255.255.224 Default gateway: 10.10.9.35).

Kết Luận

Cái chính nhất là các bạn hiểu được quy tắc xác định, mà trên hết là hiểu quá trình đóng gói dữ liệu qua các lớp. Một khi đã hiểu rồi thì cho dù có bị biến đổi đến đâu thì mình cũng xác định được.
Chúc bạn thi tốt!
Nguồn: blog Đinh Chí Thành

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN