Bài giảng Giáo trình Công nghệ phần mềm
Đăng lúc 4/08/2012 09:19:00 AM
Nội dung: ..Giới thiệu chi tiết về vòng đời phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm và các pha cần thực hiện trong quá trình xây dựng một hệ thống phần mềm, bao gồm: lập kế hoạch, khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, tích hợp, bảo trì 


Nguồn: ebook.moet.gov.vn


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3104

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN