Tổng hợp tài liệu CCNA Full ( tiếng Việt+tiếng Anh)
Đăng lúc 3/02/2012 02:55:00 PM
Tong hop tat ca cac loai ebook m da suu tẩm:rat nhiu ebook du loai lun Trước đây mình đã từng lên mạng để tìm các ebook hay về để đọc!!!
Sau 1 thời gian mình cũng tìm được khá nhìu.Nay mình mún share cùng các bạn!! Bởi vì khi tìm mình thấy rất khó khăn.Nay mình mún tổng hợp lại để các bạn dễ dàng tìm được ebook mình cần. Bạn nào yêu thích hãy tải về đọc nhé!! Link o my blog:

Đây là 1 tài liệu để các bạn yêu thích học CCNA mà chưa rành về tiếng Anh chuyên ngành mạng !!!Sách gồm có 11 chương, các chủ đề được trình bày có hệ thống và cô đọng. Nội dung chính của tập hai là khảo sát thành phần cấu trúc và hoạt động của router, đồng thời hướng dẫn người đọc cấu hình cơ bản cho router. So với phiên bản cũ, phiên bản mới có đề cập thêm hai phần mới là: Giao thức thông điệp điều khiển Internet (ICMP) và danh sách kiểm tra truy nhập (Access Control List). Bên cạnh đó, các phần về cấu trúc router, cấu hình router và xử lý sự cố cho router cũng được bổ sung thêm nhiều chi tiết mới so với phiên bản cũ. Cuốn sách không chỉ là một giáo trình hữu ích cho các học viên mạng CCNA mà còn là tài liệu bổ ích cho các bạn đọc muốn trở thành những nhà networking chuyên nghiệp.
DOWNLOAD
Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2767

Giáo trình CCNA (Vietnamese)
Cuốn sách này được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo chuyên viên mạng Cisco. Đây là chương trình có tính thực tế cao. Giáo trình có 11 chương các chủ đề có tính hệ thống và cô đọng. Cuốn sách không chỉ là 1 cuốn giáo trình hứu ích cho các học viên mạng CCNA. Mà còn là tài liệu bổ ích cho bạn đọc muốn trở thành những nhà Networking chuyên nghiệp
CCNA - Tieng Viet.pdf

Tập 2

Chương 1 : WAN và Router
Chương 2 : Giới thiệu về Router
Chương 3 : Cấu hình Router
Chương 4 : Cập nhật thông tin từ các thiết bị khác
Chương 5 : Quản lý phần mềm Cisco IOS
Chương 6 : Các giao thức định tuyến
Chương 7 : Giao thức định tuyến theo vetor khoảng cách
Chương 8 : ICMP điều khiển và thông báo lỗi
Tập 3
Chương 1 : Định tuyến không theo lớp địa chỉ
Chương 2 : OSPF đơn vùng
Chương 3 : EIGRP
Chương 4 : Các khái niệm về chuyển mạch
Chương 5 : Switch
Chương 6 : Cấu hình Switch
Chương 7 : Giao thức Spanning - Tree
Chương 8 : VLAN
Tập 4
Chương 1 : Phân chia địa chỉ IP - Giới thiệu NAT
Chương 2 : Các công nghệ WAN
Chương 3 : PPP
Chương 4 : ISDN và DDR
Chương 5 : Frame Relay
Chương 6 : Giới thiệu về quản trị mạng
Link download:
ccna.rar - File Shared from Box.net - Free Online File Storage
Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2767


CCNALabguide (Vietnamese) CCNA LAB GUIDE Version 4.0 (Cisco Certified Network Associate)
Author: Duong Van Toan (VNE) Hanoi -Vietnam - 12/10/2008
Link download 
Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2767


Nội dung Trang
Phần I Giới thiệu về các thiết bị Cisco

Chương 1 Các loại cáp và các loại kết nối
Chương 2 Giao diện Command-Line Interface
P
hần II Cấu hình Cisco Router
Chương 3 Cấu hình một Cisco Router

Phần III Định tuyến
Chương 4 Giao thức định tuyến tĩnh
Chương 5 Giao thức định tuyến RIP
Chương 6 Giao thức định tuyến EIGRP
Chương 7 OSPF đơn vùng

Phần IV Chuyển Mạch (Switching)
Chương 8 Cấu hình một Switch
Chương 9 VLAN
Chương 10 VTP và Inter-Vlan Routing
Chương 11 STP và EtherChannel

Phần V Mở rộng mạng LAN
Chương 12 Triển khai một Wireless LAN

Phần VI Quản trị mạng và xử lý lỗi
Chương 13 Dự phòng và khôi phục phần mềm Cisco IOS và các file cấu hình
Chương 14 Các bước khôi phục Mật khẩu và Configuration Register C
hương 15 Giao thức CDP C
hương 16 Telnet và SSH
Chương 17 Các câu lệnh Ping và Traceroute
Chương 18 SNMP và Syslog
Chương 19 Cơ bản xử lý lỗi

Phần VII Quản lý các dịch vụ IP
Chương 20 Network Address Translation (NAT)
Chương 21 DHCP
Chương 22 Ipv6

Phần VIII WAN
Chương 23 HDLC và PPP
Chương 24 Frame Relay

Phần IX Bảo mật mạng
Chương 25 Access Control List (ACL)Để tiện cho mọi người tìm kiếm sách và giáo trình học CCNA. Topic này sẽ tập hợp các loại sách và giáo trình về CCNA
1.CCNA® Cisco® Certified Network Associate Study Guide (Exam 640-802)

Mã: Part- I – Introduction to Networking 1. Networking 2. OSI Reference Model 3. Layer 2 LAN Technologies 4. Bridges and Switches 5. Wireless Part II -- TCP/IP Protocol Suite 6. TCP/IP and the Internet Layer 7. IP Addressing and Subnetting 8. VLSM 9. TCP/IP and the Transport Layer 10. Sending and Receiving TCP/IP Packets Part III -- Cisco Catalyst Switches 11. Cisco IOS Software 12. Initial Switch Configuration 13. VLANs and Trunks 14. Switches and Redundancy Part IV -- Cisco Routers and LANs 15. Routers and Routing 16. Initial Router Configuration 17. IOS Device Management 18. Security Device Manager Part V--Routing 19. Basic Routing 20. OSPF Routing 21. EIGRP Routing Part VI--Advanced Cisco Router Features 22. Access Control Lists 23. Address Translation 24. IPv6 Part VII--Cisco Routers and WANs 25. WAN Introduction 26. Frame Relay Part VIII --Appendixes

Link download : ccna-guide-exam-640-802-cert.rar - File Shared from Box.net - Free Online File Storage

Pass unrar :mangmaytinh.net


Sách và giáo trình về CCNA


1. CCENT-ICND1 Exam Certification Guide
Download-Tải về: Trích:
CCENT-ICND1 Exam Certification Guide.pdf

2. CCNA-ICND2 Exam Certification Guide
Download-Tải về: Trích:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire

3. Cisco Press Ccna Portable Command Guide 2Nd Edition(640-802)
Download-Tải về: Trích:
Free File Hosting Made Simple - MediaFire

4. Sybex 640-802 Download-Tải về: Trích: CCNA 640-802.pdf

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2767

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN