Bộ sưu tập code tạo nút nhảy lên đầu trang,xuống cuối trang cho blogspot
Đăng lúc 3/29/2012 11:53:00 PM

Ứng với mỗi mẫu là code để chèn vào Blog, các bạn chỉ cần Thêm tiện ích HTML/Javacript rồi dán code vào, bấm Lưu lại là xong.

Demo: http://home.kenhdaihoc.com

Dưới đây là hình minh hoạ và code của các mẫu nút bấm, bạn thích cái nào thì copy code bên cạnh để dán vào Blog<div id="navigation_up_down_37339"><script type="text/javascript" src=" http://kenhdaihoc.com/blogger/top1.js "></script></div>  
<div id="navigation_up_down_79523"><script type="text/javascript" src=" http://kenhdaihoc.com/blogger/top2.js "></script></div> <div id="navigation_up_down_89846"><script type="text/javascript" src=" http://kenhdaihoc.com/blogger/top3.js "></script></div> <div id="navigation_up_down_8685"><script type="text/javascript" src="http://kenhdaihoc.com/blogger/top4.js"></script></div>


<div id="navigation_up_down_60107"><script type="text/javascript" src="http://kenhdaihoc.com/blogger/top5.js"></script></div>


<div id="navigation_up_down_30337"><script type="text/javascript" src="http://kenhdaihoc.com/blogger/top6.js"></script></div>


<div id="navigation_up_down_21622"><<script type="text/javascript" src="http://kenhdaihoc.com/blogger/top7.js"></script></div>


 <div id="navigation_up_down_42562"><script type="text/javascript" src="http://kenhdaihoc.com/blogger/top8.js"></script></div>


 <div id="navigation_up_down_90798"><script type="text/javascript" src="http://kenhdaihoc.com/blogger/top9.js"></script></div>


<div id="navigation_up_down_58760"><script type="text/javascript" src="http://kenhdaihoc.com/blogger/top10.js"></script></div>

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3019

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN