Tìm hiểu và so sánh giữa 2 giao thức TCP và UDP
Đăng lúc 3/20/2012 11:48:00 AM
UDP (User Datagram Protocol) là một trong những giao thức cốt lõi của giao thức TCP/IP. Dùng UDP, chương trình trên mạng máy tính có thể gởi những dữ liệu ngắn được gọi là datagram tới máy khác. UDP không cung cấp sự tin cậy và thứ tự truyền nhận mà TCP làm; các gói dữ liệu có thể đến không đúng thứ tự hoặc bị mất mà không có thông báo. Tuy nhiên UDP nhanh và hiệu quả hơn đối với các mục tiêu như kích thước nhỏ và yêu cầu khắt khe về thời gian. Do bản chất không trạng thái của nó nên nó hữu dụng đối với việc trả lời các truy vấn nhỏ với số lượng lớn người yêu cầu.

Tại sao vẩn dùng UDP? ( Theo mình tóm gọn như sau)
- Không cần thiết lập kết nối: dành cho ứng dụng chỉ chạy từ một phía
- Không duy trì trạng thái kết nối: Ứng dụng phục vụ nhiều người hơn
- Tiêu đề gói nhỏ: 8byte
- Không kiểm xoát tốc độ gửi: Gửi trước sau hy nhanh chậm thì tùy ý
- Không cần độ chính xác cao: Dữ liệu bị lỗi vẫn chấp nhận được


TCP (Transmission Control Protocol - "Giao thức điều khiển truyền vận") là một trong các giao thức cốt lõi của bộ giao thức TCP/IP. Sử dụng TCP, các ứng dụng trên các máy chủ được nối mạng có thể tạo các "kết nối" với nhau, mà qua đó chúng có thể trao đổi dữ liệu hoặc các gói tin. Giao thức này đảm bảo chuyển giao dữ liệu tới nơi nhận một cách đáng tin cậy và đúng thứ tự. TCP còn phân biệt giữa dữ liệu của nhiều ứng dụng (chẳng hạn, dịch vụ Web và dịch vụ thư điện tử) đồng thời chạy trên cùng một máy chủ.

So sánh một cách đơn giản :

Giống nhau : đều là các giao thức mạng TCP/IP, đều có chức năng kết nối các máy lại với nhau, và có thể gửi dữ liệu cho nhau....

Khác nhau (cơ bản): 
các header của TCP và UDP khác nhau ở kích thước (20 và 8 byte) nguyên nhân chủ yếu là do TCP phải hộ trợ nhiều chức năng hữu ích hơn(như khả năng khôi phục lỗi). UDP dùng ít byte hơn cho phần header và yêu cầu xử lý từ host ít hơn
TCP :
- Dùng cho mạng WAN 
- Không cho phép mất gói tin 
- Đảm bảo việc truyền dữ liệu 
- Tốc độ truyền thấp hơn UDP
UDP: 
- Dùng cho mạng LAN 
- Cho phép mất dữ liệu 
- Không đảm bảo.
- Tốc độ truyền cao, VolP truyền tốt qua UDP

Sưu tầm có bổ sung
Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2953

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN