Thủ thuật chèn đoạn Text vào màn hình khởi động Windows 7
Đăng lúc 3/23/2012 12:11:00 PM
Một text thú vị cho màn hình khởi động Windows 7 nhàm chán .


Hướng dẫn :

Start >> gõ “ regedit “ >> Enter .


Tìm đến khóa :
Mã:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr ent Version\Policies\System 


Tạo key với tên “legalnoticecaption” để nhập tiêu đề cho đoạn text .


Tương tự , tạo key “legalnoticetext” để nhập nội dung đoạn text .


Kết quả :Chúc bạn thành công !


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN