Thêm nút Google+1, Tweet, Like Facebook,Share theo chiều ngang vào Blogspot
Đăng lúc 3/29/2012 08:20:00 PM
Mặc dù butthons Facebook Like, Tweet  Google+1.... Các nút chia sẻ này có thể được dễ dàng thêm vào bài viết Blogger bằng cách làm theo hướng dẫn của mình, sắp xếp chúng một cách hoàn hảo sao cho hợp với bố cục của mỗi blog.

Để không mất công ngồi giải thích cách sắp xép các nút like hiện tại của bạn,dayto.kdh nghĩ rằng nó dễ dàng hơn thông qua việc cung cấp cho các bạn một Code sẵn có để các bạn sử dụng. Đơn giản chỉ cần loại bỏ các nút like hiện tại của bạn và thêm mã mới.
Bạn có thể xem hình sau để thấy rõ hơn:Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3017


Demo: http://home.kenhdaihoc.com
Cách tiến hành:

  1. Đăng nhập vào Blogspot
  2. Chọn Thiết Kế
  3. Chọn Chỉnh sửa HTML
  4. Chick vào ô Mở rộng tiện ích mẫu (Expand Widget Templates)
  5. Tìm đoạn Code sau ( chú ý có vài cái thẻ như vậy nhé- hãy thử với thẻ khác nếu chưa được)

<data:post.body/>
Thêm bên trên code sau
<!-- AddThis Button BEGIN --><div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_button_facebook_like' fb:like:layout='button_count'/>
<a class='addthis_button_tweet'/>
<a class='addthis_button_google_plusone' g:plusone:size='medium'/>
<a class='addthis_counter addthis_pill_style'/>
</div>
<script src='http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f54e84a689419c2' type='text/javascript'/>
<!-- AddThis Button END -->
Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3017
Chúc thành công


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN