Tạo banner quảng cáo trượt dọc 2 bên cho blogspot (Với việc ẩn hiện tùy vào độ phân giải của màn hình)
Đăng lúc 3/29/2012 07:14:00 PM
Chào các bạn! Với code này mình đã áp dụng cho vBB, nay mình áp dụng cho blogspot luôn... Các bạn thấy hay thì thank phát nhé 

Chúng ta đã khá quen với banner trượt quảng cáo trượt dọc ở 2 bên của 1 site nào đó. đa phần các banner này được thiết kế nằm sát 2 mép (trái & phải) của 1 website nào đó, và nó luôn trượt theo khi ta di chuyển chuột. Ở bài hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu 1 cách hiển thị khác, đó là banner quảng cáo sẽ nằm ở 2 mép trái và phải của màn hình hiển thị, và việc hiển thị của nó sẽ phụ thuộc vào chế độ xem của màn hình.Demo: http://home.kenhdaihoc.com

Hướng dẩn: Thêm tiện ích HTML/Javascript và chèn code bên dưới vào
Chúc thành công!


<!-- Start - quang cao 2 ben -->

<noscript>Bat JS len di</noscript>

<div id="divTopLeft" style="position:absolute; z-index:-1000;">


 <object classid="clsid:166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab#version=10,1,1,0" width="100px" height="300px">

      <param name="src" value="http://1.bp.blogspot.com/-y_bDrF9jniQ/T22kaxUAryI/AAAAAAAAAHg/5bs0pVa9P9Q/s1600/kenhdaihoc.com-.gif" />

<a href="http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2942">

     <embed src="http://1.bp.blogspot.com/-y_bDrF9jniQ/T22kaxUAryI/AAAAAAAAAHg/5bs0pVa9P9Q/s1600/kenhdaihoc.com-.gif" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/" width="100px" height="430px "alt="VDC ONLINE"></embed> 

</a></object>
</div>
<div id="divTopRight" style="position:absolute; z-index:-1000;">
<a href="http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2942">
<img src="http://1.bp.blogspot.com/-y_bDrF9jniQ/T22kaxUAryI/AAAAAAAAAHg/5bs0pVa9P9Q/s1600/kenhdaihoc.com-.gif" width="100px" height="430" alt="VDC ONLINE"/></a>
</div>
<script type="text/javascript">
var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
var d = document;
function JSFX_FloatDiv(id, sx, sy)
{
    var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
    var px = document.layers ? "" : "px";
    window[id + "_obj"] = el;
    if(d.layers)el.style=el;
    el.cx = el.sx = sx;el.cy = el.sy = sy;
    el.sP=function(x,y){this.style.left=x+px;this.style.top=y+px;};
    el.floatIt=function()
    {
        var pX, pY;
        pX = (this.sx >= 0) ? 0 : ns ? innerWidth : 
        document.documentElement && document.documentElement.clientWidth ? 
        document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth;
        pY = ns ? pageYOffset : document.documentElement && document.documentElement.scrollTop ? 
        document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop;
        if(this.sy<0) 

        pY += ns ? innerHeight : document.documentElement && document.documentElement.clientHeight ? 
        document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight;
       this.cx += (pX + this.sx - this.cx)/8;this.cy += (pY + this.sy - this.cy)/8;
      this.sP(this.cx, this.cy);
  setTimeout(this.id + "_obj.floatIt()", 40);
    }
   return el;
}
JSFX_FloatDiv("divTopLeft", 0,30).floatIt();
JSFX_FloatDiv("divTopRight", -120,30).floatIt(); //điều chinh ben phải
</script>
<!--End  - quang cao  2 ben-->

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN