Tài liệu do thầy Khôi cung cấp, ai có nhu cầu thì cứ down rồi để lại thank...

http://www.mediafire.com/?xqdtmjc0gzz
http://www.mediafire.com/?4dmrmdemiyt