Sửa lỗi thời gian trên Windows khi Dual Boot với Linux hoặc Mac OS
Đăng lúc 3/16/2012 06:53:00 AM


Nếu bạn chạy song song Windows với một hệ điều hành khác (Ubuntu hay Mac OS), bạn có thể gặp vấn đề với chiếc đồng hồ nơi Taskbar quen thuộc, cho dù bạn sửa lại, nhưng khi Windows Boot lại thì đâu là hoàn như cũ.
Nguyên nhân xảy ra là do Ubuntu hay Linux nói chung và Mac OS sử dụng múi giờ GMT trong khi Windows vần xài chức năng đồng bộ giờ với máy tính. Chức năng Boot Camp của Apple có thể giải quyết vấn đề này (nếu bạn đang xài máy mac), còn giới hackintouch thì đành phải ngả nón chào thua.
Để ép Windows chạy theo múi giờ GMT, trước khi chỉnh sửa lại thời gian
bạn vào Start > Run > Regedit 
Tìm điền khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\TimeZoneInformation.
Phải chuột vào khung bên phải, chọn New > DWORD (32-bit), đặt tên là RealTimeIsUniversal, sau đó nhấp chuột vào khóa vừa tạo, đổi giá trị mặc định thành 1.

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2914

Nguồn: yeumaytinh.info

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN