[Power Point] Cấu trúc Máy tính & Lập trình Assembly - Ngô phước Nguyên
Đăng lúc 3/21/2012 05:45:00 PM
Chương 1 : Tổ chức tổng quát của hệ thống MT
Chương 2 : Tổ chức CPU
Chương 3 : Mức logic số
Chương 4 : Tổ chức bộ nhớ
Chương 5 : Xuất nhập
Chương 6 : Lập trình Assembly – Tập lệnh
Chương 7 : Cấu trúc điều khiển & Vòng lặp
Chương 8 : Macro & Procedure – nhúng CT Assembly vào ngôn ngữ cấp cao như C…
Chương 9 : Lập trình xử lý màn hình-bàn phím-mouse.
Chương 10 : Lập trình xử lý File

Chương 11 : Các khái niệm cơ bản về Virus tin học – phân tích các kỹ thuật lây lan chung của VR tin học và lây lan trên mạng.

Pass nếu có: kenhdaihoc.com
Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2972 
 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN