Phần mềm SQL Server 2000 personal [ link mediafire + key ]
Đăng lúc 3/05/2012 04:02:00 PM


Link down

http://www.mediafire.com/download.php?ef8n440tvs7pjj4
KEY:
H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM
R7MPM-R36DT-F38FC-RPPCX-XJG7M 
KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
cpvyx-78m3j-28pcq-8hwr7-m9388

Hướng dẩn cài đặt
http://www.mediafire.com/download.php?b0j59mwpdryricu

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN