Một số cách hacks file .htaccess bạn nên biết
Đăng lúc 3/15/2012 06:14:00 AM
File .htaccess (hypertext access) của apache là một công cụ cực kỳ hữu dụng. File .htaccess thường được tìm thấy trong thư mục root của website, bạn có thể dễ dàng sửa chữa nó bằng bất kỳ text editor nào. Bạn nên sao lưu lại file .htaccess của mình trước khi thử nghiệm các cách hack dưới đây.
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN