Khắc lỗi 500 Internal Server Error
Đăng lúc 3/05/2012 10:11:00 AM

Lỗi này xảy ra do các nguyên nhân nội tại của máy chủ, thường người sử dụng ít can thiệp vào. Một trường hợp xảy ra là máy chủ gặp lỗi khi xử lí .htaccess (thí dụ như tập tin này bị sai cú pháp, hoặc máy chủ không có các phần mở rộng để xử lí 1 số chỉ thị đặc biệt của nó: ví dụ trong .htaccess dùng RewriteRule mà máy chủ lại không cài modRewrite chẳng hạn…).

Lỗi này thường gặp ở 1 số sever không cho phép thiết lập quyền hạn đối với các thư mục sang chế độ CHMOD 777, đặc biệt là các thư mục admin hay administrator (nhằm mục đích bảo vệ phần back-end của bạn). Nghĩa là lỗi này ít khi xảy ra trên localhost, và khi gặp lỗi này bạn cũng sẽ không vào được trang quản trị.
Giải quyết: bạn vào File Mananger hay dùng một chương trình FTP vào host của bạn và CHMOD lại cho các thư mục và tập tin thư mục thì là 755 còn tập tin thì nên 644, hoặc thử đổi tên/xóa file .htaccess có trong host, sau đó thử truy cập lại.
Sau khi thực hiện các giải quyết trên tình trạng vẫn còn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hosting để được trợ giúp khắc phục.
Sưu tầm


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN