Hướng dẩn đóng khung thông tin chủ để cho vbb
Đăng lúc 3/09/2012 08:42:00 PM
Demo:

Trích từ: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2828
-Cài đặt:B1: Bạn tải file về giải nén ra xong upload lên ngang hàng với index của forum
file đính kèm

B2: Vào Skin cần tạo ==> Edit Themes ==> postbit_legacy (hoặc postbit)

B3: Tìm đoạn code:

<!-- message -->
<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
B4: chèn lên phía trên đoạn code sau:

<center>
 <!-- $Id: NNT Đóng khung Thông Tin bài trên $ --> <vb:if condition="!$GLOBALS['FIRSTPOSTID']">
 <div>
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:100%">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="nnt/info/nnt1.png"></td>
<td style="padding: 0px" background="nnt/info/nnt2.png"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="nnt/info/nnt3.png"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="nnt/info/nnt4.png"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
 <!-- $Id: NNT Đóng khung Thông Tin bài trên $ -->

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
 <tr>
 <td>
 {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
<vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
<h2 class="title icon" align="center">
Chủ Đề: <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>
 <font color="#000080">{vb:raw post.title}</font>
</h2></vb:if>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td width="35%" align="left">►Lượt Xem: <b>{vb:raw thread.views}</b></td>
 <td width="25%" align="left">►Trả Lời: <b>{vb:raw thread.replycount}</td>
 <td align="left">

<div>
 <!-- $Id: NNT Share $ -->
 ►Chia Sẽ:
 <a title="Gửi bài này cho bạn bè qua yahoo" href="ymsgr:im?+&msg=Xem bài này hay lắm nè: {vb:raw post.title} ~~>
http://kenhdaihoc.com/forum/{vb:raw relpath} gửi cho bạn bè nữa nhá "><img border="0" src="images/share/yahoo.gif"></a>
 <a title="Ðăng lên FaceBook" target="_blank" href="
http://www.facebook.com/share.php?u=http://kenhdaihoc.com/forum/{vb:raw relpath}"><img border="0" src="images/share/facebook.png"></a>
 <a title="Ðăng lên ZingMe" target="_blank" href="
http://link.apps.zing.vn/pro/view/conn/share?u=http://kenhdaihoc.com/forum/{vb:raw relpath}&t={vb:raw post.title}&desc=Nếu bạn thích thì bạn có thể ghé qua Diễn Đàn của chúng tôi ^^!"><img border="0" src="images/share/zing.gif"></a>
 <a title="Ðăng lên Google" target="_blank" href="
https://www.google.com.vn/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http://kenhdaihoc.com/forum/{vb:raw relpath}&title={vb:raw post.title}&annotation="><img border="0" src="images/share/google.png"></a>
 <a title="Ðăng lên TangVn" target="_blank" href="
http://www.tagvn.com/submit?url=http://kenhdaihoc.com/forum/{vb:raw relpath}"><img border="0" src="images/share/tagvn.gif"></a>
 <a title="Bookmark lại bài này" href="javascript:bookmarksite('{vb:raw post.title}', 'http://kenhdaihoc.com/forum/{vb:raw relpath}')"><img border="0" src="images/share/favorites.png"></a>
 <a title="In trang này" href="javascript:window.print()"><img border="0" src="images/share/print.gif"></a>

<!-- $Id: NNT Share $ -->
 </div>

</td>
 </tr>

<tr>
 <td width="35%" align="left">►Ngày Gửi: <b>{vb:raw post.postdate}</b></td>
 <td width="25%" align="left">►Đánh Giá: <b>{vb:raw thread.rating}Sao</b></td>
 <td align="left">
 <!-- Facebook Like -->
 <iframe src="
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kenhdaihoc.com/forum/{vb:link thread, {vb:raw thread}}&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=380&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:380px; height:25px"></iframe>
 <!-- / Facebook Like --></td>
 </tr>

</table>
 </td>
 </tr>
 </table>

<!-- $Id: NNT Đóng khung Thông Tin bài dưới $ -->
</td>
<td style="padding: 0px" background="nnt/info/nnt6.png"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="nnt/info/nnt7.png"></td>
<td style="padding: 0px" background="nnt/info/nnt8.png"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="nnt/info/nnt9.png"></td>
</tr>
</table>
<!-- $Id: NNT Đóng khung Thông Tin bài dưới $ --></div></vb:if>
 </center>
 <br/>

B5: Sửa lại link đến FB và link của diễn đàn bạn!

Download: http://www.mediafire.com/?feb51915cmibnmr

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN